Ver. van paardencoaches

Wat is de Vereniging van Paardencoaches?

De vereniging van paardencoaches heeft zich ten doel gesteld de kwaliteit van de paardencoaches in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Dit doet zij door:

1. Zo veel als mogelijk kennis en ervaringen te delen met haar aangesloten leden.
2. Coaches met elkaar te verbinden, zodat zij ervaringen en kennis met elkaar kunnen uitwisselen.
3. Op de hoogte te blijven van wat paardencoaches nodig hebben om hun passie uit te kunnen voeren en hier een rol in te spelen. Denk aan gezamenlijke inkoop, de collectieve verzekering voor paardencoaches etc.

Bijeenkomsten
Er worden speciale themabijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten en intervisiemogelijkheden georganiseerd. Deze zijn vrij toegankelijk of tegen kostprijs.

Verbinden
Naast het delen van informatie bevordert de vereniging graag de samenwerking tussen paardencoaches. Veel paardencoaches hebben naast het coachen met paarden een eigen uniek specialisme. Door coachen met elkaar in contact te brengen leren ze elkaars meerwaarde kennen en kunnen co-creaties ontstaan.

Vindbaarheid van coaches vergroten
Leden van de vereniging worden gepubliceerd om zo jouw bedrijf en website te promoten. Tevens wordt vermeld welke bijeenkomsten je hebt bezocht om aan kwaliteitsvergroting te doen. Dit wordt actief gepromoot onder verschillende doelgroepen. Het is geen erkend keurmerk, maar het laat wel zien dat je actief investeert in het vergroten van kwaliteit. Iets dat vertrouwen geeft aan jouw (potentiële)klanten.

Menu