systemisch coachen met paarden

Wat is systemisch coachen
Het Systemisch werken heeft vooral bekendheid gekregen door het werk van Bert Hellinger. Systemisch betekent dat verschijnselen gezien worden binnen de context waarin ze zich tonen en in relatie tot de geschiedenis waarmee ze samenhangen. Het houdt zich bezig met wederzijdse beïnvloedingen en niet met rechtlijnig oorzaak-gevolg denken. Er wordt dus niet naar geïsoleerde personen met hun eigenschappen en hun gedrag gekeken, maar naar interacties binnen het systeem.

Voor ieder mens geldt dat hij/zij functioneert in het systeem van het gezin waarin het opgroeit met de daarbij behorende familie. Wanneer we daar naar kijken is het van belang welke feitelijke gebeurtenis(sen) in de geschiedenis van de familie het systeem uit evenwicht heeft gebracht. Ook voor mensen individueel of teams binnen een organisatie geldt dat ze functioneren binnen het systeem van de organisatie. Als een systeem (familie of organisatie) verstoord raakt, proberen mensen binnen dat systeem, onbewust, het evenwicht weer te herstellen. Veelal gaat dit ten koste van het individu en ten gunste van het totale systeem.

Systemisch werken vanuit het sjamanisme
Bij deze tweedaagse gaan we nog een stapje verder en integreren we oeroude wijsheid vanuit het sjamanisme in het systemisch werken. Het sjamanisme kijkt verder dan alleen dat we zichtbaar is. zij kijken ook naar de niet zichtbare invloeden. Als we het hebben over familiesystemen zijn dit bijvoorbeeld onopgeloste gebeurtenissen in een familie die doorsijpelen en van invloed zijn op het leven van mensen nu. Door inzicht te krijgen wat de invloed van familiegebeurtenissen zijn, gebeurtenissen vroeg in de jeugd, of cultuurinvloeden, wordt het zichtbaar hoe dit opgelost kan worden.

Waarom systemisch coachen met paarden
Een paard reageert van nature al op het totale systeem. Het paard is daarom een waardevolle medecoach in het systemisch werken. Je neemt waar wat er gebeurt in het systeem dat paard en cliënt vormen en vraagt je af welke informatie het paard daarin geeft. Het paard is als intuïtief kuddedier heel gevoelig voor systemische informatie. Hij zal in relatie met de mens vaak reageren op hetgeen wat de cliënt niet kan of wil waarnemen. Je zou kunnen zeggen dat het paard daarbij een brug slaat tussen het bewuste en het onderbewuste van de mens. Het paard wil als het ware een systeem compleet maken. Als coach benoem je wat je ziet en stelt vragen zonder het doel te hebben iets op te lossen. Ook kan het zo zijn dat het paard onderdelen of mensen uit het systeem van de cliënt representeert, hier kan een opstelling uit voort komen.

Wat ga je leren?

In de training sjamanistische systemische werken schenken we aandacht aan;

  • Systemisch gedachtegoed, de wetten van systemen, systemisch waarnemen,
  • Het werken met het levenswiel in het systemisch coachen.
  • Het leren waarnemen op de verschillende niveaus in het systeem.
  • Het begeleiden van de deelnemer door het huidige systeem naar de gewenste veranderingen in het nieuwe systeem.
  • Je leert het paard inzetten in het systemisch werken.
  • Je leert werken met muziek in het systeem en
  • maakt kennis met regressie in het systemisch werken.

Duur training
2 dagen

Voorwaarden voor deelname
 werkzaam en opgeleid als coach die met paarden werkt

Certificaat

Certificaat van Europees Opleidingscentrum Paardencoaches

Kosten

€ 295,- exclusief BTW


Plaats
Overijssel

INSCHRIJVEN

Menu