De vier assen van verandering

De vier assen van verandering

Laura Reichgelt-Haasnoot van Way4you over de vier assen van verandering
“De Assen van Verandering hebben mij als coach de structuur gegeven en de basis voor mijn coachsessies met behulp van paarden. De 8 aspecten die worden doorlopen zijn dynamieken in onszelf die ervoor zorgen dat we veranderen. Tijdens de training wordt theoretische kennis afgewisseld met praktisch oefenen. Het oefenen als deelnemer tijdens de training gaf mij een extra dimensie en leereffect, door de Assen van Verandering zelf ook te ervaren. Kirsten Schultz en Deborah Smulders verstaan hun vak en weten dit op een professionele, maar laagdrempelige manier adequaat en zorgvuldig over te brengen. Door de Assen van Verandering ben ik in staat om niet alleen iemand inzicht en/of een bewustwording te geven, maar ook te begeleiden naar de andere aspecten en onder andere met concrete handvatten de stappen te laten zetten naar de gewenste situatie. De combinatie van voelen,denken,doen middels de Assen van Verandering in een coachsessie tezamen, maken het een onuitwisbare ervaring.”

Neuro Semantiek; wat is het?
Semantiek is de wijze waarop een mens betekenis ergens aan geeft. Deze betekenis bepaalt hoe hij zich voelt en gedraagt. Neuro verwijst naar je hersenen en het zenuwstelsel. Het is onze neurologie die er voor zorgt dat de betekenissen die we ergens aan geven ook daadwerkelijk voelen en ervaren.

In deze vierdaagse intensieve training leer je werken met het model; de vier assen van verandering. Dit model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog en NLP-neurosemantiektrainer Michael Hall. Hij heeft onderzoek gedaan naar de vraag waardoor mensen succesvol veranderen. Daaruit is gebleken dat een succesvolle verandering bestaat uit:
– Negatieve emoties die ons vertellen wat we willen vermijden.
– Positieve emoties die ons vertellen wat we willen bereiken.
– Inzicht in wat er moet veranderen en waarom.
– Beslissen om daadwerkelijk te veranderen.
– Creëren van nieuwe motivaties, associaties, gevoelens en gedachten.
– Uitvoeren van nieuw gedrag.
– Belonen en vieren om behaalde verandering te versterken.
– Testen en monitoren van vooruitgang.

Wanneer een verandering niet succesvol is, dan is er te weinig of geen aandacht geschonken aan één van deze onderwerpen. Gedurende deze specialisatie leer je hoe je deelnemers door de vier assen van verandering kunt begeleiden daarbij ondersteund door het paard.
Als je deze training volgt dan :
– krijg je een raamwerk voor al je toekomstige coachgesprekken;
– je krijgt een overzicht van de acht essentiële factoren voor verandering;
– je krijgt van elk aspect een overzicht van bijbehorende , transformerende vragen;
– je krijgt inzicht in hoe mensen hun eigen werkelijkheid creëren;
– je weet hoe je deze techniek kunt koppelen aan het werken met paarden;
– je weet de verbinding tussen ratio en gevoel te leggen en kunt dit toepassen;

Duur van de opleiding:
4 dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur

Locatie: Hardenberg

Data
zie agenda

Niveau
HBO

Certificaat
Na deze training ontvang je een certificaat

Kosten
€935,- exclusief BTW

Trainsters
Kirsten Schults en Deborah Smulders


Wat paardencoaches zeggen over deze specialisatie

Ik ben Wendy Meij en al enkele jaren werkzaam als paardencoach met mijn bedrijf PuurMeij in Brabant. Waar ik als coach vaker tegen aan liep, was dat tijdens de coaching de kern van een probleem vaak wel snel en goed duidelijk werd maar dat het toch soms lastig blijkt te zijn om vervolgens daadwerkelijk een blijvende verandering teweeg te brengen bij de coachee.Dat komt mede doordat verander processen verschillende fases kent en het soms lastig is om vaste patronen te kunnen doorbreken.Om hier een goed beeld van te krijgen en om ook mijn coachees te kunnen helpen met een werkelijke verandering, ben ik bij het EOCP de training van de 4 assen van verandering gaan doen. Een heel duidelijk en overzichtelijk model waarin de fases van een verander proces heel goed zichtbaar en werkbaar worden. Natuurlijk is er oefening nodig om het model steeds beter in de praktijk toe te kunnen passen maar de zeer deskundige begeleiding van Kirsten en Deborah heeft hier al enorm bij geholpen. Zij hebben al zoveel ervaring met het werken met de 4 assen dat ze heel makkelijk konden volgen waar ik met het oefenen zat en me vervolgens de volgende stappen konden aangeven en waarom. Ik ben heel blij dat ik dit model nu als extra hulpmiddel in kan zetten bij het coachen en tevens hoe ik ook de paarden hier prachtig bij kan inzetten. Daarnaast is het ook voor mij persoonlijk een heel fijn model geworden om veranderingen in mijn eigen leven vorm te geven.

Wendy Meij, “Wat je aandacht geeft groeit”


Mieke Kissing HR Manager bij een groot internationaal bedrijf. Tevens eigenaar van en zelfstandig coach en trainer bij Sango coaching en training.


“Ik ben mee gaan doen aan de 4 assen, omdat dat mij een mooi praktisch model leek om mee te werken met het paard in de bak. Ik had al eerder cursus gevolgd op het gebied van coachen met paarden, maar daarin toch nog niet alle informatie gekregen om mij helemaal toegerust te voelen als paardencoach. Er worden – als je op youtube filmpjes bekijkt – nogal eens beweringen gedaan tijdens het coachen die mij als onzinnig en misplaatst voorkwamen. Bijv, “het paard gaat nu rollen, omdat het jouw verdriet overneemt, het rolt jouw verdriet van zich af”. Ik wist zeker dat ik dat niet wilde, maar hoe dan wel op een professionele manier met paarden te coachen? Daar had ik nog vragen over.

Wat ik prettig vond van de specialisatie de vier assen van verandering is dat het 4 assen model een duidelijke structuur geeft waarbinnen je kunt werken. Ik heb tevens veel voorbeelden gezien van wat wel goede interventies zijn bij het coachen met paarden en het gebruiken van het paardengedrag. De nog ontbrekende kwartjes vielen op hun plek. Tijdens het oefenen met medecursisten was er ook gelegenheid om de eigen al aanwezige kennis in te brengen. Te experimenteren met hoe dat past binnen het 4-assen model, in combinatie met de reacties van het paard. Heel leerzaam.

Aangezien ik al veel eerdere opleidingen op het gebied van coaching had gedaan, heb ik wel getwijfeld of deze training voor mij nog voldoende waarde zou toevoegen. Achteraf bezien ben ik blij dat ik toch de stap heb genomen om de training te volgen, want zowel het 4-assen model als het oefenen met de paarden heeft me echt wat gebracht.”

INSCHRIJVEN

Menu