Studieprogramma

Het EOCP heeft gekozen voor een duur van zeven maanden voor de opleiding tot ondernemende paardencoach. De meeste mensen die starten met de opleiding combineren dit met hun werk en/ of een gezinsleven.

Uit de praktijk is gebleken dat studenten deze zeven maanden minimaal nodig hebben om de geleerde informatie eigen te maken en daadwerkelijk toe te passen in de praktijk. Omdat wij streven naar studenten die na de opleiding direct zelfverzekerd aan de slag kunnen als paardencoach, is het niet zinvol om de opleiding in een kortere tijd te geven. Dat gaat ten koste van de tijd die nodig is om de kwaliteit als paardencoach te verankeren.

Duur opleiding: 7 maanden.  Het betreft 5 blokken van 2 tot 3 aaneengesloten dagen. Blok 3 Kennis van paarden zijn twee dagen in twee weken. Blok 4 heeft vier opleidingsdagen. Om de studiebelasting praktisch haalbaar te houden, zijn de vier dagen niet aaneengesloten, maar start je met één dag, daarna twee aaneengesloten dagen en dan nog een dag. De exacte verdeling van dagen vind je terug bij de lesdata van de opleiding.

opbouw van programma/ lesblokken
Blok 1: persoonlijke groei, 2 dagen
Blok 2: coachingstechnieken, de basis, 2 dagen
Blok 3: kennis van het paard en zijn natuurlijke gedrag, 2 dagen
Blok 4: Coachen met paarden, 4 dagen
Blok 5: ondernemerschap; klanten vinden voor jouw eigen praktijk, 1 dag en avond
Blok 6: Examen, 2 dagen

Omdat wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en iedereen met dezelfde kennis en ervaring willen laten uitstromen, is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen van onderdelen van de opleiding.

Menu