Het beroep paardencoach

Coachen met paarden is een begrip dat in de afgelopen jaren snel in populariteit is toegenomen. Niet alleen bij coaches, maar zeker ook bij bedrijven en particulieren die hier gebruik van maken. Dit heeft te maken met het gegeven dat coachen en trainen met paarden in Nederland nog een vrij jong en relatief onbekende manier van werken is, maar wat nu steeds meer bekendheid krijgt.

Daarnaast heeft het coachen met paarden zich inmiddels bewezen als een zeer effectieve manier van coachen met resultaten op langere termijn. Het aantal coaches dat paarden inzet stijgt, maar ook steeds meer bedrijven en particulieren maken gebruik van deze vorm van coachen en trainen. Ook zien we dat steeds meer mensen vanuit de hulpverlening interesse tonen in het paard als hulpmiddel bij therapeutische behandelingen. Het ontwikkelen van mensen met hulp van paarden biedt goede mogelijkheden die goed te combineren zijn met eigen specialismen en andere manieren van coachen.

In de opleiding bieden wij studenten de mogelijkheid kwaliteit in hun coachsessies aan te brengen door het gebruik van de vier assen van verandering. Daarnaast is het ontzettend belangrijk dat studenten leren wie ze zijn en hoe ze hun kwaliteiten en talenten in kunnen zetten in het coachen. Op deze manier blijft een coach dicht bij zichzelf en onderscheidt zich daarmee van andere coaches.

Waarom coachen met paarden?

De manier waarop het paard leeft en altijd heeft overleefd, kan ons veel vertellen over ons eigen functioneren. Paarden spiegelen en reageren op het gedrag, gedachten en gevoelens van mensen. Dit uit hij onder andere in gedragingen die de coach vertaalt naar de deelnemer. Globaal zijn er vier onderwerpen die steeds terugkomen bij het coachen met paarden.

Sfeergevoeligheid: Een paard voelt binnen enkele seconden de stemming aan van een mens en handelt daarna. Een paard spiegelt de authentieke gevoelens van een deelnemer. Communiceren: Meer dan 90% van wat wij zeggen, wordt gezegd door ons lichaam. Paarden zijn professionals in non verbale communicatie en reageren bijzonder fijngevoelig op deze signalen. Deelnemers krijgen zo een heel goed inzicht in wat zij non verbaal zeggen en de effectiviteit daarvan. Leidinggeven: Een paard is voor zijn overleven afhankelijk van de leiders in de groep. Het paard geeft daarom direct feed back op de wijze waarop mensen leidinggeven aan zichzelf of de omgeving.

Een paardencoach die zich verder ontwikkelt in zijn vak, zal al snel ontdekken dat paarden naast de hierboven beschreven onderwerpen, nog veel meer spiegelen. Het paard richt zich op datgene wat door een deelnemer of een groep niet erkend wordt. Paarden zijn in staat om dieperliggende emoties, overtuigingen en waarden en normen aan het licht te brengen. Uiteraard met hulp van een coach die de deelnemer of een groep goed begeleidt in dit proces. Paarden maken verbinding op emotioneel en energetisch niveau, waardoor processen die tussen een deelnemer en een paard plaatsvinden niet altijd in woorden te omschrijven zijn. Deze moeten echter wel heel goed opgevangen worden door een coach.

Het coachen met paarden is een waardevolle aanvulling wanneer je met een deelnemer tot de diepste kern wilt doordringen en er een verbinding tussen ratio en gevoel tot stand wilt laten komen. Mits goed begeleid, wordt dit bij het coachen met paarden vrijwel altijd bereikt. Omdat paarden direct reageren op wat ze op dat moment ervaren is de tijd die je nodig hebt om te komen tot de kern en het doorlopen van het proces, doorgaans korter dan wanneer je coacht zonder paard.

Naast de positieve effecten voor de deelnemers hebben ook paardencoaches zelf veel bijkomende voordelen van het coachen met paarden. Je bent als coach nooit alleen aan het coachen, het paard helpt je tenslotte mee. Voor veel coaches een geruststellende gedachte. Het paard is een bijzonder grote bron van informatie die je gebruikt in het coachproces. Daarnaast zorgt het werken met paarden er voor dat je als coach heel goed bewust moet zijn van wie jij bent en in welke stemming jij bent. Een paard spiegelt jou als coach net zo hard al een deelnemer. Je werkt dus dagelijks aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Coachen met paarden is een echt buitenberoep. Werken tussen vier kantoormuren is verleden tijd.

Menu