Privacyverklaring

Privacyverklaring Europees Opleidingscentrum paardencoaches

Identiteit

Deze privacyverklaring is opgesteld door het EOCP – Europees opleidingscentrum voor paardencoaches. U kunt altijd contact met ons opnemen door te mailen naar info@eocp.nl.

Verzamelen gegevens met uw toestemming

Als opleidingscentrum is het in sommige gevallen noodzakelijk om gegevens van onze (aankomende) studenten of van u als geïnteresseerde te registreren. Wij doen dit uitsluitend met uw toestemming en gaan hier altijd zeer zorgvuldig mee om. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens heeft aangeleverd. Deze zijn duidelijk leesbaar op het moment dat u uw gegevens invult en akkoord gaat. Redenen waarom wij gegevens van u nodig kunnen hebben zijn:

– Omdat u heeft aangegeven de nieuwsbrief van het EOCP te willen ontvangen.

– Om u als student in te laten loggen op het studentengedeelte van de site.

– Om u als student op de hoogte te brengen van informatie die nodig is om uw opleiding, training of cursus te kunnen volgen.

– Om u op de hoogte te brengen van aanvullende trainingen, verdiepingen, specialisaties of annuleringen.

– Om contact met u op te kunnen nemen bij calamiteiten.

Wij vragen u per doel slechts de gegevens aan te leveren die minimaal nodig zijn om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn.

U bent altijd vrij om de aangeleverde gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen uit ons systeem. Dit doet u schriftelijk door bijvoorbeeld een mail te sturen. Wij beantwoorden u vraag binnen drie werkdagen (met uitzondering van de geldende zomervakanties) en zullen binnen een werkweek uw gegevens verwijderen of aanpassen.

Waar het gaat om de nieuwsbrief, kunt u zich altijd eenvoudig weer uitschrijven door op de knop afmelden te klikken. Indien uw email wijzigt en ons email-programma de nieuwsbrief niet meer af kan leveren. Worden uw gegevens na drie pogingen automatisch uit het systeem verwijderd. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, kunt u uzelf weer aanmelden voor de nieuwsbrief via de site.

Ontvangers van verzamelde gegevens

Uw gegevens worden uitsluitend door medewerkers en trainers van het EOCP gebruikt. In sommige gevallen worden gegevens van studenten gedeeld met derden ten behoeve van de praktische ondersteuning in het coachen tijdens de opleiding (denk aan delen met coachees). Het gaat dan om de naam en een email adres. Dit gebeurt alleen met toestemming van de studenten zelf. Tevens worden gegevens ontvangen door middel van een persoonlijk gesprek met u.

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw gegevens worden verzameld via inschrijfformulieren in een beveiligde website omgeving. Het EOCP maak gebruik van nieuwsbriefprogramma’s die eveneens voldoen aan de AVG richtlijnen. Daarnaast worden gegevens verkregen via persoonlijke gesprekken met de studenten. deze gegevens worden bewaard in een gesloten netwerk dat alleen toegankelijk is voor een beperkt aantal medewerkers van het EOCP.

Wanneer uw gegevens ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch verloren gaan, wordt dit gemeld bij Solopartners. Een onafhankelijk orgaan voor klachten.

Menu