Het EOCP

Het Europees OpleidingsCentrum Paardencoaches is hét opleidingscentrum voor mensen die willen coachen met paarden of al paardencoach zijn.

Het is een plaats waar je heen gaat als je geïnspireerd wilt worden, waar je kennis kunt opdoen en waar je als professional en als mens kunt groeien. Bij het EOCP word je opgeleid door vakspecialisten en ontvang je kwaliteit. Dit gebeurt in een omgeving waar je de tijd krijgt om stil te staan en te bezinnen, maar waar het ook wervelt en bruist van energie. Word je opgeleid bij het Europees OpleidingsCentrum Paardencoaches dan zullen wij aanspraak maken op jouw nieuwsgierigheid, jouw ambitie en jouw vermogen te reflecteren op jezelf. Wat je daar voor terug krijgt, zijn enthousiasmerende, prikkelende, goed opgeleide trainers die jou opleiden tot een professional met kennis en vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Visie
Kwaliteit staat centraal in de visie van het EOCP en kwaliteit is wat de studenten van het Europees OpleidingsCentrum Paardencoaches krijgen. Als paardencoach ga je een verantwoordelijkheid aan met al die mensen die je gaat coachen en de paarden die je daarbij om hulp vraagt. Paardencoaches dienen goed opgeleid te zijn als coach en hebben net zo veel kennis van mensen als van paarden nodig om dit beroep op de juiste wijze te kunnen beoefenen. Het is een volwaardig beroep dat een gedegen basis aan kennis en vaardigheden vereist op alle vlakken om mens en paard op de juiste wijze te begeleiden. Paardencoach zijn vereist veel van de mens zelf. Een paardencoach is iemand met veel kennis van zichzelf, de psyche van de mens, coachingstechnieken, gedrag van paarden en ook van het ondernemerschap. Een heel pakket aan kennis en vaardigheden. Door een paardencoach de mogelijkheid te bieden zich op alle vlakken te ontwikkelen, willen wij bijdragen aan het verhogen en in stand houden van de kwaliteit van de paardencoaches. Op deze manier zal het begrip paardencoaching bevestigd worden als manier van coachen en nog vele cliënten en deelnemers helpen hun leven te verrijken.

Missie
Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid paardencoaches op te leiden die cliënten en deelnemers tijdens coachsessies of trainingen met paarden op de juiste wijze kunnen begeleiden. Dit doen wij door zowel de beginnende paardencoach als de ervaren paardencoach een passend programma van opleiding en verdiepingstrainingen aan te bieden. Omdat geen mens en dus ook geen paardencoach gelijk is, hebben wij speciaal voor de coaches die zich willen onderscheiden, een breed aanbod van specialisaties. Op deze manier kan het EOCP iedere paardencoach de kwaliteit bieden, die hij nodig heeft om zijn vak als paardencoach op de juiste wijze uit te oefenen.

Menu