Een somatisch besef van grenzen

Een somatisch besef van grenzen

In het dagelijks leven stellen we voortdurend grenzen doordat we keuzes maken. We richten ons op bepaalden mensen, dingen of situaties en tegen andere zeggen we nee. Met goede grenzen kunnen we onszelf beschermen en keuzes maken die passen bij onze voorkeuren, behoeften, verlangens en rechten, terwijl we ook afgestemd blijven op anderen en hun keuzes respecteren.

Zonder goed grenzen schikken we ons al snel naar de eisen van anderen, verdragen we herhaaldelijke inbreuken, trekken we ons terug uit het contact met anderen of denken we dat op een agressieve manier reageren de oplossing is.

Het communiceren is in eerste plaats een non verbale vaardigheid. jonge kinderen geven hun voorkeuren al aan, door geluiden te maken, hun hoofd weg te draaien of weg te duwen. Pas later leren we nee te zeggen. Zelfs als we volwassen zijn worden grenzen instinctief aangevoeld en overgebracht via lichaamstaal.

Om te leren hoe je gezonde grenzen aangeeft, is het essentieel om een lichamelijk gevoelde beweging in je lijf te ontwikkelen van je voorkeuren, rechten, behoeften en verlangens. Daarnaast is het belangrijk dat je die verbaal en non-verbaal aan anderen kunt overbrengen.

Fysieke en innerlijke grenzen

Als we kijken naar grenzen maken we een onderscheid tussen fysieke en innerlijke grenzen.

Fysieke grenzen gaat over de fysieke afstand die we tot iemand willen bewaren. Het lichaam laat iemand weten door innerlijke signalen en spierspanning of iemand te dichtbij of te ver weg is. een tweede fysieke grens heeft te maken met aanraken en aangeraakt worden wanneer twee mensen dicht genoeg bij elkaar zijn voor lichamelijk contact. Op basis van lichaamssensaties, impulsen, gedachten en gevoelens bepalen we of we door iemand aangeraakt willen worden of juist niet. Aanrakingsgrenzen worden gecommuniceerd door lichaamshouding zoals wegdraaien, weg leunen, weglopen en zelfs wegduwen.

Innerlijke grenzen gaan over gedachten en gevoelens. Ze stellen ons in staat om informatie op te nemen die bekrachtigend of leerzaam is. Tegelijkertijd wordt informatie weg gefilterd die onaangenaam of schadelijk voor ons is. Als we gezonde innerlijke grenzen hebben, kunnen we onze gedachten, gevoelens en meningen onderscheiden van die van anderen. Zo kunnen we niet ten onrechte overtuigd worden door mensen die willen dat we op een bepaalde manier denken of ons op een bepaalde manier voelen.

Gezonde grenzen

Gezonde grenzen zijn elastisch en flexibel. Ze kunnen op elk moment veranderen, afhankelijk van onze behoeften en voorkeuren. Verschillende mensen hebben verschillende grenzen in verschillende situaties.

Het eerste wat we over grenzen leren, leren we in de context van onze familiedynamieken. Als ouders de grenzen van kinderen respecteren, ontwikkelen ze waarschijnlijk gezonde grenzen. Als ze het slachtoffer zijn geworden van relationeel trauma, zijn hun grenzen overschreden door anderen. Ongewenst fysiek of seksueel contact schendt zowel onze innerlijke als fysieke grenzen en draagt vaak bij aan de overtuiging dat we geen recht hebben op grenzen. In dit geval kunnen gezonde innerlijke grenzen moeilijk tot stand komen, omdat we – om te overleven- leren om te doen wat de ander wil ten koste van de zorg voor onszelf.

Menu