Artikelen

Teams coachen; doelen en vormen
Wat is het eigenlijk en met welk doel coachen we teams? Wanneer we het hebben over het coachen van teams dan hebben we het niet over het gezellige teamuitje met paarden. We hebben het dan globaal over teams die startklaar gemaakt moeten worden, die een collectieve crisis moet overwinnen of teams die op een andere manier in de organisatie moeten gaan functioneren om nog levensvatbaar te kunnen zijn. Lees verder over de inhoud van deze verschillende vormen van teams coachen.

Wat is het nu eigenlijk het nut van een goede elevator pitch?
Wanneer je een elevator pitch paraat hebt, dan kun je kort maar krachtig aangeven wat je doet en wat het belang er van voor de klant is. Zeker bij netwerkbijeenkomsten is dit een goede manier om de aandacht van potentiële klanten te krijgen. Maar denk ook aan situaties waarin zich onverwachts een kans voordoet, omdat je in contact wordt gebracht met een potentiële klant. Dan komt het heel wat professioneler over wanneer je zonder hakkelen, vol zelfvertrouwen kunt vertellen wat je voor die ander kunt betekenen. Lees verder hoe je een goede pitch maakt.

Waarom worden mensen boos?
Boosheid is een van de basisemoties van de mens en ontstaat bijvoorbeeld doordat iemand over je grens is gegaan, wanneer je het gevoel hebt dat iets niet loopt zoals je wilt, of doordat je geen vat kunt krijgen op de situatie. Boosheid heeft in oorsprong een beschermende functie tegen een mogelijke bedreiging. Je lichaam reageert direct op een situatie die voor jou bedreigend of stressvol voelt. Het lichaam maakt adrenaline aan die het mogelijk maakt om onze overlevingsstrategieën in te zetten zoals vechten, verstarren of vluchten. Lees verder over primaire en secundaire emoties, kinderen en boosheid en oorzaken van boosheid.

Besluitvorming volgens de Neuro Semantiek
Er was een lange tijd dat rede en emotie als tegenpolen werden gezien van elkaar. De theorieën van Van Plato’s wagenmenner, die de paarden in bedwang houdt, tot Freuds instinctieve id, dat wordt onderdrukt door het ego, ondersteunen dit beeld. Wanneer dit perspectief naar de Neuro wetenschap wordt vertaald, zou je kunnen denken dat succesvolle besluitvorming afhangt van de rationele frontale kwabben en een puur rationeel proces is. Deze rationele frontale kwabben zouden dan de dierlijke instincten intomen die afkomstig zijn van de emotionele hersendelen die zich vroeger ontwikkelden. Lees verder over wat er nodig is voor het nemen van besluiten in veranderingsprocessen

Ontwikkelingen in het bedrijfsleven
Leiderschap is en blijft een hot topic binnen het bedrijfsleven. Dat kan ook bijna niet anders, want net als paarden voelt de grootste groep mensen zich prettig bij goed leiderschap. Sterker nog veel mensen hebben dit nodig om te kunnen blijven functioneren. Ondanks alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren waarin organisaties steeds meer horizontale relaties zijn aangegaan, teams zelfsturend moesten worden en organisatiestructuren vereenvoudig werden, blijft de behoefte aan leiderschap.  Lees verder

Coachen van Burn out
Burn Out, het lijkt haast wel een modewoord te worden. Iedereen kent haast wel iemand die in een burn out zit of heeft gehad. Maar is het een modewoord of is het een gevolg van de tijd waarin we leven. De snelheid waarmee we leven, de druk die wordt gevoeld om in verschillende rollen te presteren of is het de ruimte die er is voor persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van wat we echt willen? Wat is een burn out en hoe begeleid je iemand? Lees verder

Coachen met paarden door de ogen van een 12 jarige
Ik vind het mooi om te zien hoe het coachen met paarden mensen kan helpen.

En dat je het ook kan leren. Je leert meer bij jezelf te zijn, en dat vind ik er leuk aan. Paarden liegen nooit, dus kan je er op vertrouwen dat als een paard je iets duidelijk probeert te maken, het waar is. Het coachen met paarden is een onderwerp dat andere kinderen niet direct begrijpen. Lees verder

Provocatief coachen met paarden
Het provocacatief coachen kan ingezet worden wanneer mensen zichzelf saboteren, dwarszitten en geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen situatie of probleem. Het is een methode die de klant bewust verwart en de uitdaagt. Dit gebeurt vanuit humor en liefde. In tegenstelling tot het coachen waarbij je waardevrij blijft, neem je bij het provocatief coachen een incongruente houding aan. Je vult in wat de klant allemaal zou kunnen bedenken, je overdrijft en ontkent het probleem van de klant. Op deze manier vergroot je het probleem van de klant en lok je een reactie uit. Lees verder over provocatief coachen.

De kracht van Vreugde
Vreugde is een fundamentele emotie. Toch ligt de nadruk in psychologisch onderzoek en in coaching of therapie vaker op verdriet, angst of boosheid; de meer negatieve emoties.

We kennen verschillende soorten aanleidingen voor vreugde. Denk aan de vreugde na een overwinning. Deze is als zo oud als het begin der tijden en bijvoorbeeld herkenbaar bij jagers die met hun buit thuis komen. Een andere vorm van vreugde is bijvoorbeeld de vreugde die een ouder ervaart wanneer een pasgeboren kind in hun armen wordt gelegd. Deze twee voorbeelden van vreugde verwijzen naar de heftige emoties die ontstaan in situaties die te maken hebben met overleven. Lees verder over soorten vreugde en de relatie met gelukkig zijn.

Paardengedrag: Secondanten spelen grote rol in Konikkuddes
Doorark Natuurontwikkeling

In tal van natuurgebieden waar ARK actief is of was lopen vrijlevende paarden, zoals koniks en Exmoor pony’s. In deze gebieden is het boeiende sociale leven van deze ‘wilde paarden’ te bewonderen. Een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra vergelijkt het sociale leven in de kleinere terreinen waar ARK actief was en die nu door FREE Nature beheerd worden, met het sociale leven van koniks in de Oostvaardersplassen en met verwilderde paarden, wilde paarden en wilde paardachtigen elders op de wereld. Volwassen hengsten blijken daarbij meerdere rollen te kunnen spelen: naast haremhengsten zijn er secondanten en vrijgezelle hengsten. Jonge hengsten leren het ‘vak’ in een hengstengroep, waar ze de nodige jaren doorbrengen. Lees verder

Een somatisch besef van grenzen
In het dagelijks leven stellen we voortdurend grenzen doordat we keuzes maken. We richten ons op bepaalden mensen, dingen of situaties en tegen andere zeggen we nee. Met goede grenzen kunnen we onszelf beschermen en keuzes maken die passen bij onze voorkeuren, behoeften, verlangens en rechten, terwijl we ook afgestemd blijven op anderen en hun keuzes respecteren.

Zonder goed grenzen schikken we ons al snel naar de eisen van anderen, verdragen we herhaaldelijke inbreuken, trekken we ons terug uit het contact met anderen of denken we dat op een agressieve manier reageren de oplossing is. Lees verder over grenzen en welke oefening je kunt doen

Het zich ontwikkelende brein in de baby/kindertijd
Het brein ontwikkeld zich uit een holle buis die is gevormd van de huid van het zeer jonge embryo. De cellen aan de voorkant van de buis vermeerderen zich sneller en dit deel groeit uit tot het embryonale brein. Nieuw geproduceerde cellen veranderen in onrijpe neuronen. Als het embryo zo’n vier weken oud is, migreren deze naar bestemmingen. Ze krijgen dendrieten en axonen en vormen de eerste van wat biljoenen synaptische connecties worden. Er is geen vast plan voor deze interconnecties. Het embryonale brein genereert een overdaad aan neuronen en synapsen, waarna competities en interactie met de omgeving de functionele circuits gaan vormen. Lees verder over de ontwikkeling van het brein en nature versus nurture

Lage hoofdhouding van het paard
De lage hoofdhouding is in het coachen nog wel eens lastig uit te leggen.  Bij de lage hoofdhouding is het van belang dat je niet alleen naar de houding van de hals en het hoofd kijkt, maar ook naar de stand van de oren tijdens deze houding.De lage hoofdhouding kan zowel bij de gedragscategorie agressiegedrag horen als verkennend, waakzaam of vlucht en rustgedrag horen.

Om het verschil te zien kunnen we naar de oren kijken.  Wanneer het paard ontspannen is, zijn de oren licht zijwaarts gericht en zijn de oorschelpen naar beneden gedraaid. Bij verkennend gedrag is… lees verder…

Veiligheid in een groep of team
Wanneer werken met groepen hebben we met een andere dynamiek te maken dan wanneer we op individueel niveau werken met ene coachee. Belangrijke leerervaringen in een groep zijn pas mogelijk wanneer een hoge mate van vertrouwen is. Alleen als er een veilig basisklimaat is in een groep, durven mensen te oefenen met nieuw gedrag. Lees meer over vertrouwen, stijlen in groepsbegeleiding en interventies in een groep.

Top 10 wat je niet moet doen bij het coachen van kinderen!

  1. Haal ze niet zonder inleiding of voorbereiding uit hun activiteit waar ze op dat moment mee bezig zijn
  2. Praat niet tegen ze of ze een “kind”zijn. Pas je taal aan de leeftijd aan.
  3. Vul niet voor het kind in als hij er even niet uitkomt. Heb geduld.

Meer lezen over wat wel en niet doen bij het coachen van kinderen

Waar heeft jouw klant behoefte aan
Ondernemen als coach met paarden
Het verkopen van de perfecte gaten; wie kent de gevleugelde uitspraak van Jos burgers niet. Die het op zijn beurt weer heeft meegenomen uit een college van prof. Dr. C.M. Storm, hoogleraar marketing.

Maar deze uitspraak geeft wel direct aan waar het in marketing om gaat. Waar heeft jouw klant behoefte aan en hoe kun jij daar in voorzien? En niet wat heb jij te bieden, wat toch voor de meeste ondernemers de gebruikelijke manier van denken is!!

Om het voorbeeld af te maken. Iemand die boren verkoopt, verkoopt geen boren, maar de perfecte gaten. De boor is alleen maar nodig om het gat te maken. En die moet zo perfect zijn, dat daar direct een plug of schroef in gedraaid kan worden. Dat is wat die klant wil.

Dat vraagt een andere manier van denken in je bedrijf en het vraagt van jou als ondernemer dat je jouw klant goed kent.

Wat zijn de gaten van jouw klanten? Meer lezen

Het paard heeft meer gezichtsuitdrukkingen dan de chimpansee of de hond.
Paarden gebruiken de spieren in hun lippen, ogen en neusgaten om hun gezichtsuitdrukking afhankelijk van de sociale situatie waarin ze zich bevinden, aan te passen. Ze kunnen zo zeventien verschillende gezichtsuitdrukkingen creëren. Ter vergelijking: wij mensen kenner er 27, terwijl chimpansees het met 13 en honden het met 16 gezichtsuitdrukkingen moeten doen. Meer lezen

Luister naar me!
Dat horen kinderen zo vaak. Maar van binnen denken ze: Luister je wel naar míj? Kinderen hebben de reputatie dat ze slecht luisteren, maar volwassenen luisteren vaak ook niet naar wat kinderen zeggen. Hoe kun je goede gesprekken voeren met kinderen? Daarover gaat het boekLuister je wel naar míj? van Martine F. Delfos.

Als een kind de gelegenheid krijgt om zijn of haar mening te vertellen, voelt hij/zij zich daardoor al geholpen. Hoewel leerkrachten en hulpverleners vaak de behoefte hebben om méér te doen dan alleen luisteren, is dat laatste vaak het meest vruchtbare wat ze kunnen doen. Lees verder voor meer praktische tips en uitleg.

Zijn we uiteindelijk allemaal op zoek naar hetzelfde?
De coach in de kracht van zijn ziel
Of je nu paardencoach wilt worden, bent of als coach andere mensen helpt, schilderijen creëert, in een fabriek werkt, kleding naait, met cijfers werkt, mensen in een supermarkt help, op een scheepswerf rond loopt, anderen aan het werk helpt, alleen bent, een gezin hebt, sport, creëert, zingt, danst, mediteert of lacht, willen we uiteindelijk niet allemaal hetzelfde bereiken?

Degenen die de ziel van het lichaam scheiden, kijken vanuit hetzelfde gezichtspunt als iemand die geest en materie als twee verschillende dingen ziet. Het gezichtsvermogen heeft ogen gemaakt om te zien. Maar door de ogen te maken is het zicht beperkt geworden. We zien nog slechts datgene wat de ogen waarnemen. Zo is het ook met de ziel. Als de ziel zich manifesteert als een lichaam, wordt haar macht aanzienlijk verkleind. Zelfs zo dat het zich geen moment kan voorstellen wat voor grote macht ze in zichzelf heeft, welk leven, welk licht. Lees verder

(Behandel)doelen bepalen
Wanneer je met jouw klant een coachtraject in gaat, is het aan te raden van te voren doelen te bepalen waar je aan gaat werken. Het samen bepalen van de doelen zorgt er voor dat jullie beiden weten waaraan je werkt, maar zorgt er ook voor dat er van beide committent is om te werken aan deze doelen.

Het bepalen van de doelen wordt doorgaans gedaan aan de hand van een intakegesprek. Bij de keuze van het doel, zijn er drie factoren van belang: de haalbaarheid,  de relevantie en de motivatie. Lees verder

Hoogsensitiviteit
Hoogsensitief persoon of HSP is een term uit de psychologie die in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron en staat voor (Engels): highly sensitive person, oftewel ‘zeer gevoelig persoon’. In het Nederlands wordt highly sensitive person vertaald als ‘hoogsensitief persoon’ of ‘hooggevoelig persoon’. Vaak wordt hoog sensitiviteit verkeerd geïnterpreteerd als een ‘stoornis’, terwijl het een normaal voorkomend verschijnsel is.

Geschiedenis 
Naar het onderwerp zintuigstimulatie en gevoeligheid is eerder onderzoek gedaan door Eysenck over introversie en stimulatie, terwijl Pavlov onderzoek deed naar zintuiglijke reacties. Hij noemde het verschijnsel fysieke en mentale overstimulatie. Jung maakte in zijn typologie onderscheid tussen introverte en extraverte types en sprak in dit verband ook over hooggevoeligheid. Recenter zijn onder andere onderzoeken door Kagan en Belsky. Verder lijkt volgens Aron haar concept van hooggevoeligheid niet fundamenteel te verschillen van het concept ‘overprikkelbaarheid’ in Dąbrowski’s theorie van positieve desintegratie. Lees verder

Het gezin als systeem
Wanneer je een gezin als systeem zou bekijken dan zie je dat daar veel circulaire processen afspelen. Als er ergens iets gebeurd in het gezin dan heeft dat op een andere plek in het gezin ook weer invloed. Als coach ben je aan het werk met jouw coachee of cliënt. Zij komen met feed back over het toepassen van datgene wat ze geleerd hebben en je hoort dan ook dat er veranderingen in de relaties binnen het gezin van de coachee ontstaan. Wanneer we het over kinderen hebben, kan het zinvol zijn om bij het oplossen van het probleem van het kind naar het hele gezin te kijken. Lees verder..

 Wat is dissociatie?
We horen coaches er regelmatig over praten; dissociatie. Maar niet altijd is duidelijk wat deze term precies inhoudt. De meest eenvoudige manier om het uit te leggen is om terug te denken aan een ervaring die de meeste van ons wel eens hebben meegemaakt. Je rijdt in de auto, bent in gedachten en opeens realiseer je je dat je al een heel stuk gereden hebt zonder dat je bewust gezien hebt dat je daar reed. Als we het hebben over dissociatie, dan hebben we het over het gegeven dat je bepaalde waarnemingen, gedachten of herinneringen buiten je bewustzijn plaats. In het geval van het autoritje is dat het rijden zelf dat je niet bewust meemaakt. Ieder mens dissocieert wel eens. Bijvoorbeeld als je heel geconcentreerd met iets bezig bent of als je dagdroomt. Het is een mechanisme dat ons helpt tot rust te komen. Dissociatie kan een probleem worden als er een indrukwekkende of traumatische gebeurtenis aan ten grondslag ligt. Lees verder..

Kun jij van een kind van 7 voorspellen hoe zijn volwassen leven er uit gaat zien?
Deel II van een serie van drie artikelen over de Transactionele analyse

In deel I heb je kunnen lezen over de valkuil om alleen in het hier en nu te blijven als coach. Wil je als coach jouw coachee begeleiden in het oplossen van zijn problemen, dan kan het zinvol zijn om je te verdiepen in de drie ego toestanden en te onderzoeken welke veroorzaker is van zijn probleemgedrag. In dit deel lees je meer over het levensscript en waarom mensen het zo moeilijk vinden hun eigen kindgedrag te herkennen.

Het levensscript
Wil je als coach jouw coachee daadwerkelijk naar een verandering begeleiden, dan is het soms noodzakelijk om te kijken hoe zijn levensscript er uit ziet. Ieder van ons schrijft in zijn kinderjaren een levensverhaal voor zichzelf. Dit is wat voor het jonge kind de beste strategie lijkt om om te gaan met – te overleven in-  de wereld (het gezin) waarin hij leeft. Het fundamentele thema schrijven wij in onze peuterjaren. Later in onze kinderjaren voegen we details toe. Het verhaal is ongeveer klaar rondom het zevende levensjaar. Zonder dat wij het ons realiseren richten wij ons leven zo in dat wij het leven leven, dat we als peuter hebben besloten. Als volwassene kunnen we dit levensscript herschrijven, als we ons hier van bewust worden. Maar meestal gaan mensen hiermee pas aan de slag wanneer er zich problemen voordoen die ze alleen niet kunnen oplossen. Ze komen bij jou als coach.

De drie ego toestanden en het levensscript vormen samen de belangrijkste basis voor de TA. Lees verder

Coachen in het hier en u of terug naar de kindertijd
Deel II van een serie van drie artikelen over de Transactionele analyse

Wanneer je als coach werkt, komen mensen naar je toe met problemen. Problemen in hun dagelijks leven die ze graag opgelost zien. Zeker als je met paarden werkt staat het hier en nu centraal, want deze gevoelige dieren reageren vanuit het hier en nu op de situatie zoals die op dat moment is. Ze weerspiegelen of reageren op de emoties, de intenties en het gedrag dat op dat moment wordt waargenomen bij de coachee. Als coach heb je met het paard een heel krachtig en verhelderende manier om zicht te krijgen op de problemen van een coachee. Toch
is er ook een valkuil voor paardencoaches die kan ontstaan als de nadruk alleen op het hier en nu blijft.

Veel (probleem)gedrag dat coachees laten zien, wordt veroorzaakt door situaties die een coachee in het verleden heeft meegemaakt. Het is met name het gedrag dat de coachee heeft laten zien in die specifieke situatie om met die situatie om te gaan, dat er voor zorgt dat en vandaag de dag problemen ontstaan. Het gedrag dat in het verleden effectief, misschien wel levensreddend was, wordt nu herhaald en werkt niet meer. Het zorgt zelfs voor problemen.

Hoe wordt dit probleem vanuit de Transactionele analyse bekeken. Lees verder

Werken met het geheugen tijdens het coachen
Tijdens het coachen met paarden doen coaches hun best om mensen te begeleiden in het bereiken van het doel dat ze voor ogen hebben. Of dit doel bereikt wordt, wordt mede bepaald door hoe de coach de coachee stimuleert het geheugen op de juiste manier te gebruiken.

Stel je zou nu het examen van de middelbare school moeten overdoen, hoe groot zou de kans zijn dat je slaagt? Deze is niet heel erg groot. Ons brein is namelijk heel selectief in de informatie die wordt onthouden. Alleen die informatie die relevant is voor ons en dagelijks wordt gebruikt, blijft direct toegankelijk. Dat wil niet zeggen dat de rest van de kennis weg is, het is netjes opgeborgen en komt weer naar boven bij de juiste aanwijzingen. Op deze manier zorgt het brein er voor dat we effectief kunnen functioneren. Lees verder

Geld verdienen als paardencoach
Waarom kan de één wel van het coachen met paarden leven en de ander niet? Is de één een beter coach als de ander? Zou kunnen, maar dat hoeft zeker niet het geval te zijn. We zien veel goede paardencoaches die coachsessies met een bijzonder goede kwaliteit neerzetten, maar het niet lukt om een volledige boterham te verdienen met hun werk. Hoe kan dat dan? Veel mensen die willen leren coachen met paarden zijn echte mensen mensen… Ze vinden het heerlijk om mensen te helpen en zijn daar goed in. Maar wil je je brood kunnen verdienen als paardencoach, dan is alleen een goede coach zijn niet voldoende. Je moet ook ondernemen. Je hebt een coachpraktijk, een bedrijf dat je onder de aandacht moet brengen. Jouw kwaliteit als coach moet bekend worden bij jouw doelgroep. Lees verder

Ben ik goed genoeg als coach?

Ben jij als coach wel eens onzeker of je deze klant echt kunt helpen. Loop je wel eens tegen een lastig probleem aan waarvan je niet helemaal zeker weet hoe je dat het beste kunt begeleiden? Veel paardencoaches voelen zich niet altijd ervaren of kundig genoeg voor de vragen of onderwerpen waar hun coachees mee komen tijdens een coachsessie. Verder lezen

Mijn coachee heeft dezelfde problemen als ik
Overdracht
Als coach kun je tegen het verschijnsel overdracht aanlopen. Zeker wanneer je met paarden coacht, want paarden vergroten bepaalde situaties uit. Overdracht werd voor het eerst benoemd door Sigmund Freud. Overdracht is het herhalen van een patroon uit een belangrijke relatie uit het verleden op een situatie in het hier en nu. Freud ontdekte bijvoorbeeld dat cliënten hem zagen als een strenge vader als ze zelf door hun vader waren afgewezen. Of zijn cliënten werden verliefd op hem als ze in hem hun liefhebbende vader herkende.

Lastig bij het analyseren van overdracht in een coachsessie is dat het zich al snel en vaak ook vrij heftig voordoet en er dan nog onvoldoende wederzijds vertrouwen is opgebouwd om dit goed te begeleiden. Anderzijds is overdracht heel goed te gebruiken om inzicht in de knelpunten van een cliënt te krijgen. Zeker m.b.v. paarden waar situaties uitvergroot worden of de overdracht op het paard plaatsvindt, kun je het stimuleren om de cliënt inzicht te geven. Lees verder

EditieNL over Coachen met paarden
Vandaag alsnog de uitzending van EditieNL over het Coachen met paarden. Alleen de aankondiging al heeft interessante discussies opgeleverd onder de paardencoaches. Er lijkt een soort van centrale vraag in het item opgesloten te zitten of het gedrag van het paard in relatie tot de deelnemer wetenschappelijk te “bewijzen is”. Iets wat wij van te voren overigens niet wisten. We horen dan ook graag wat jij er van vindt.

Wat wij fijn vinden is dat er steeds meer bekendheid wordt gegeven aan het coachen met paarden, waardoor het voor een steeds grotere doelgroep beschikbaar wordt. Zo zijn er steeds meer paardencoaches die kunnen doen wat ze het liefste doen, namelijk mensen helpen met behulp van paarden.
Voor de uitzending, klik hier http://bit.ly/1mNmThX

Menu